Hội viên Hội Cấy ghép Nha khoa Tp.HCM có những quyền lợi như sau:

  1. Được tham gia biểu quyết, bàn luận mọi công việc của hội trong đại hội
  2. Được tham gia bầu cử, ứng cử ban chấp hành hội.
  3. Được tham gia báo cáo các đề tài nghiên cứu khoa học của mình trong các buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật của hội; được giới thiệu đăng các bài viết và các công trình nghiên cứu của mình vào các tạp chí khoa học trong hệ thống y học; được tổ chức hội nhận xét về các công trình, công tác của mình; khi cần thiết, được chọn lọc để đề nghị khen thưởng; được chứng nhận và giới thiệu về tư cách đạo đức và chuyên môn trong các hoạt động nghề nghiệp.
  4. Được cập nhật kiến thức về Cấy ghép Nha khoa thường xuyên qua các khóa huấn luyện với học phí ưu đãi cho Hội viên; giao lưu trao đổi kinh nghiệm chuyên môn với các đồng nghiệp và chuyên gia trên khắp thế giới thông qua các hội nghị chuyên ngành.
  5. Được download cái tài liệu chuyên môn (bài giảng, ca lâm sàng) trên website của Hội.
  6. Được yêu cầu tài liệu chuyên môn trong các tạp chí Implant.
  7. Được Hội bảo vệ các quyền lợi chính đáng trước pháp luật và công luận.
  8. Được giới thiệu trên website của Hội.
  9. Được xin ra khỏi Hội.