Trong bối cảnh phát triển không ngừng của chuyên ngành implant nha trên thế giới, mang lại một chất lượng điều trị nha khoa ngày càng tốt hơn cho cộng đồng, Hội Cấy Ghép Nha Khoa TP.HCM ra đời nhằm mục đích:

Tập hợp và tạo điều kiện để xây dựng một đội ngũ thực hành Cấy ghép Nha khoa có trình độ chuyên môn ngày càng nâng cao, hành nghề theo đúng chuẩn mực đạo đức của người thầy thuốc Việt nam.
Bảo vệ danh dự và các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên.
Tạo điều kiện và tận dụng các cơ hội hợp tác đa phương trong lĩnh vực Y học và hợp tác quốc tế.
Góp phần phát triển ngành Cấy ghép Nha khoa tiên tiến tại Việt Nam
Với sự tham gia của các BS chuyên khoa Implant có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghệm là những thành viên chủ chốt của hội, Các BS thành viên Hội cấy ghép nha khoa TP.HCM có cơ hội được học hỏi, trao đổi chuyên môn để ngày càng nâng cao kiến thức trong chuyên ngành mới này.

Hội cấy ghép nha khoa TP.HCM ra đời không chỉ đáp ứng nhu cầu học hỏi của các BS nha khoa mà còn mong muốn giúp cho cộng đồng có những hiểu biết rõ hơn về chuyên ngành này. Những vấn đề thắc mắc của mọi người về điều trị implant nha khoa sẽ được giải đáp. Đồng thời, Những BS chuyên khoa Implant có kinh nghiệm cũng sẽ được giới thiệu giúp mọi người dễ dàng tìm được một BS có uy tín trong vùng cư trú của mình.