Phục hình dạng thoát (emergence profile) cho implant đơn lẻ trên bệnh nhân có mô nha chu lành mạnh. Hướng dẫn lâm sàng và chỉ định

Stephen Chu, Josheph Kan, Emesto A. Lee, Leila Jahangiri, Myron Nevins, Hom-Lay Wang. The International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry · January 2019. Mô mềm quanh implant bao gồm mô liên kết và biểu mô có cấu trúc sắp xếp khác với mô nha chu quanh răng. So với trên răng tự nhiên, mô...
Vui lòng đăng ký Hội Viên để xem hết nội dung.

Người dịch: Bs Trần Kim Quỳnh Tiên | Hiệu đính: Bs Nguyễn Văn Tý | Lượt xem: 334

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *