Phương pháp đánh giá độ chính xác của vị trí implant mà không cần chụp X quang hậu phẫu sau phẫu thuật implant có máng hướng dẫn kỹ thuật số

TÓM TẮT Kỹ thuật này cho phép đánh giá độ chính xác vị trí implant sau phẫu thuật có dùng máng hướng dẫn kỹ thuật số mà không cần chụp X quang. Sau khi đã scan implant và scan body, vị trí của implant được xác định lại bằng 1 phần mềm thay vì phải...
Vui lòng đăng ký Hội Viên để xem hết nội dung.

Người dịch: Bs Trần Kim Quỳnh Tiên | Hiệu đính: Bs Nguyễn Văn Tý | Lượt xem: 183

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *