HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HỘI

Đăng ký tham dự.

Hội nghị Khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt Quốc tế TP.HCM Lần 1

đăng ký ngay
Danh mục này chỉ dành cho Hội Viên. Xin vui lòng đăng ký để xem tiếp.

Đang cập nhật

Đang cập nhật

GÓC BỆNH NHÂN

Đang cập nhật

Đang cập nhật

HỘI NGHỊ HSDI 2019

Trong bối cảnh phát triển không ngừng của chuyên ngành implant nha trên thế giới, mang lại một chất lượng điều trị nha khoa ngày càng tốt hơn cho cộng đồng…

Xem tiếp