HOẠT ĐỘNG HỘI

Bài viết chuyên môn

Danh mục này chỉ dành cho Hội Viên. Xin vui lòng đăng ký để xem tiếp.

HỘI NGHỊ HSDI 2019

Trong bối cảnh phát triển không ngừng của chuyên ngành implant nha trên thế giới, mang lại một chất lượng điều trị nha khoa ngày càng tốt hơn cho cộng đồng…

Xem tiếp