• Hotline
  • Hoàng Trí Dũng
  • +84 906 359 961
  • info@implanthcm.com
Đăng nhập Đăng ký Hội viên
BÀI VIẾT CHUYÊN MÔN
Các bài chuyên môn khác
ĐĂNG KÝ DỊCH BÀI
  • Evaluation of pink and white esthetic scores for immediately placed and provisionally restored implants in the anterior maxilla Abstract
  • The accuracy of implant placement by experienced surgeons-Guided vs freehand approach in a simulated plastic model Abstract
  • Maxillary sinus floor augmentation using xenograft-Gene expression and histologic analysis Abstract
  • Innovative single tooth replacement with an individual root analog hybrid implant in the esthetic zone-Case report Abstract
  • Changes in lip profile of edentulous patients after placement of maxillary implant supported fixed prosthesis-Is a wax try-in a reliable diagnostic tool Abstract
Tất cả các bài cần dịch
CÔNG TY TỰ GIỚI THIỆU
Hội nghị “Kỹ thuật đương đại nhằm chủ động điều trị & giúp đơn giản hóa trong phục hồi thể tích xương, đặc biệt tạo thẩm mỹ phục hình trên implant” vào các ngày 8 - 9/12/2017

NIDP Biotech Dental Vietnam tổ chức chương trình đào tạo liên tục lần thứ 11 vào ngày 8 - 9/12/2017 tại Khách sạn New World với Chủ đề “Kỹ thuật đương đại nhằm chủ động điều trị & giúp đơn giản hóa trong phục hồi thể tích xương, đặc biệt tạo thẩm mỹ phục hình trên implant”. Xem tiếp

ANEW - Implant đường kính nhỏ mới

Implants đường kính nhỏ kết hợp với vít lưu giữ phục hình Implant độc nhất kết hợp với vít lưu giữ phục hình dùng cho sóng hàm hẹp và khoảng phục hình giới hạn. Xem tiếp