• Hotline
  • Hoàng Trí Dũng
  • +84 906 359 961
  • info@implanthcm.com
Đăng nhập Đăng ký Hội viên
BÀI VIẾT CHUYÊN MÔN
Các bài chuyên môn khác
ĐĂNG KÝ DỊCH BÀI
  • Five-year retrospective study on success, survival and incidence of complications of single crowns supported by dental implants Abstract
  • Evaluation of zirconia-based posterior single crowns supported by zirconia implants: preliminary results of a prospective multicenter study Abstract Đăng ký dịch
  • Accuracy comparison of guided surgery for dental implants according to the tissue of support: a systematic review and meta-analysis Abstract Đăng ký dịch
  • Computer-assisted template-guided custom-designed 3D-printed implant placement with custom-designed 3D-printed surgical tooling: an in-vitro proof of a novel concept Abstract Đăng ký dịch
  • Neurophysiological changes associated with implant placement Abstract Đăng ký dịch
Tất cả các bài cần dịch
CÔNG TY TỰ GIỚI THIỆU
ANEW - Implant đường kính nhỏ mới

Implants đường kính nhỏ kết hợp với vít lưu giữ phục hình Implant độc nhất kết hợp với vít lưu giữ phục hình dùng cho sóng hàm hẹp và khoảng phục hình giới hạn. Xem tiếp