• Hotline
  • Hoàng Trí Dũng
  • +84 906 359 961
  • info@implanthcm.com
Đăng nhập Đăng ký Hội viên
BÀI VIẾT CHUYÊN MÔN
Các bài chuyên môn khác
ĐĂNG KÝ DỊCH BÀI
  • Evaluation of pink and white esthetic scores for immediately placed and provisionally restored implants in the anterior maxilla Abstract
  • The accuracy of implant placement by experienced surgeons-Guided vs freehand approach in a simulated plastic model Abstract
  • Maxillary sinus floor augmentation using xenograft-Gene expression and histologic analysis Abstract
  • Three dimensional implant positioning with a piezosurgery implant site preparation technique and an intraoral surgical navigation system: Case report Abstract
  • Innovative single tooth replacement with an individual root analog hybrid implant in the esthetic zone-Case report Abstract
Tất cả các bài cần dịch
CÔNG TY TỰ GIỚI THIỆU
ANEW - Implant đường kính nhỏ mới

Implants đường kính nhỏ kết hợp với vít lưu giữ phục hình Implant độc nhất kết hợp với vít lưu giữ phục hình dùng cho sóng hàm hẹp và khoảng phục hình giới hạn. Xem tiếp